Nastavení


Pro účely výpočtu a odeslání zákonného pojištění za zaměstnance slouží nastavení na dvou místech v programu.

Základní nastavení je ve mzdách - v nastavení/pojišťovny - Parametry mezd, zde také nastavíte i číslo účtů pro odvod tohoto pojištění.

Nastavení sazby zákonného pojištění v Parametrech mezd má v současné době význam pouze pro účely zkopírování této sazby do daňové soustavy pro nový rok. Budete-li tedy vědět již v listopadu, že od ledna nového roku potřebujete změnit sazbu zákonného pojištění, změníte si nastavení v Parametrech mezd.


Druhé místo pro nastavení sazby zákonného pojištění bylo přidáno  do Daňové soustavy. Tato změna byla provedena kvůli umožnění nastavení různých sazeb pro zákonné pojištění v průběhu roku a zachování historie - např. z důvodu změny OKEČ.

Při zpracování mezd se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění použije sazba nastavená v Daňové soustavě - tedy ta, které platí pro daný měsíc a rok

Nastavení v daňové soustavě:

Při zpracování posledního měsíce ve čtvrtletí program nabídne do příkazu k úhradě - odvody institucím - také odvod zákonného pojištění za zaměstnance, které vypočte z vyměřovacích základů a nastavené sazby. Při zpracování program do vyměřovacího základu započte pouze tyto druhy smlouvy: HPP, VPP a dále DPČ a DPP, pokud jsou v daném období pojištěné - tj. odvádělo se z nich sociální pojištění. Pokud byli v daném kvartále zaměstnáni pouze zaměstnanci na DPP, ze kterých se neodvádělo sociální pojištění, program do příkazu nabídne 100 Kč - tj. minimální sazbu.

Při vzniku nové účetní jednotky PREMIER vypočte první zákonné pojištění na konci prvního kvartálu existence účetní jednotky a do příkazu k úhradě nabídne dvojnásobek vypočteného pojistného (případně 200 Kč u nepojištěných dohod).


Detailní přehled o vyměřovacích základech získáte v sestavě:

Pokud z účetního hlediska potřebujete sledovat zákonné pojištění po měsících, můžete si tuto volbu uložit v Globálních předvolbách pod záložkou Mzdy:Zákonné pojištění v agenturách práce

V agenturách práce může dojít k situaci, kdy bude nutné odvádět zákonné pojištění za zaměstnance v několika odlišných sazbách.  Tuto situaci můžete v PREMIERU vyřešit takto:

Zaměstnance si rozčleníte pomocí kategorií. V nastavení jednotlivých kategorií bylo přidáno nové pole pro zápis odlišné sazby zákonného pojištění - takto definovaná sazba bude mít při zpracování odvodu přednost před nastavením základní sazby v daňové soustavě.

Při zpracování přehledu zákonného pojištění bude přehled zobrazen pro každou takto zapsanou sazbu.

Přehled zákonného pojištění za každou sazbu zvlášť.

V příkazu k úhradě bude součet pojištění za všechny sazby.