Kapitoly k modulu:Záloha, obnova dat, stejně jako Doktor databází se ve verzi PREMIER Enterprise provádí přímo na straně SQL serveru. Stejně tak funkce jako údržba databázových souborů, indexace, záloha transakčních logů a podobně, se rovněž provádí na straně SQL serveru.

Pokud není ve smlouvě o používání IS PREMIER stanoveno jinak, odpovídá za SQL server správce IT v dané organizaci.

Při přechodu na verzi Enterprise, provedou naši IT specialisté jen základní nastavení zálohování a údržby SQL databází.


Min. požadavky na HW takového SQL serveru jsou velmi individuální z důvodu různého obsahu, resp. objemu dat.


IS PREMIER je možné provozovat na SQL serveru těchto verzí:

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

SQL Server 2014

SQL Server 2016

SQL Server 2017

x86 a x64 - včetně všech Service Pack


Pokud jsou na síti ještě stanice, které mají Windows XP, není možné používat verzi SQL 2012 a výše, protože pro tyto verze již není k dispozici ODBC ovladač pro Windows XP.

Není možné instalovat IS PREMIER a SQL server na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.

Tipy, jak udržovat data a SQL server v dobré kondici najdete v kapitolách "Záloha SQL dat" nebo "Údržba SQL dat"