Instalaci programu na lokální pevný disk může provádět uživatel s vyšším oprávněním. O navýšení oprávnění si zažádá instalační program sám. Pokud nemáte tato oprávnění, kontaktujte Vašeho správce IT nebo uživatele s tímto oprávněním.

V průvodci instalací věnujte pozornost umístění, kam se program bude instalovat.


Ve výše uvedením dialogu vybereme cestu k adresáři, kam se program nainstaluje. Pokud instalujeme poprvé, můžeme ponechat nabízenou cestu popřípadě nastavit ručním zadání cesty.

Stisknutím tlačítka "Další" - "Instalovat" se již spustí samotný proces instalace. Celý proces bude ukončen stejným dialogem s tlačítkem "Dokončit".


Vypnutí funkce DEP - zabránění spouštění dat


Na serveru je také vhodné nastavit správně funkci v OS "Zabránění spouštění dat" a to na volbu "Pouze pro programy a služby", tak jako je to na obrázku níže