Dřívější název Management znalostí byl změněn na Management aktivit. V rámci modernizace této části programu je nyní možné efektivněji pracovat se skupinami zaměstnanců, kteří se hromadně účastní určitých aktivit - školení BOZP a PO, profesní školení, lékařské prohlídky apod.. Rozšířením možností zápisů plánu i realizace jedné aktivity celé skupině zaměstnanců dojde k urychlení práce.

Změnu ocení zejména uživatelé, kteří potřebují sledovat tyto údaje pro větší počet zaměstnanců, kde následně mohou pracovat s různými filtry a takto si dále urychlovat práci. Další novinkou je možnost barevného označení blížícího se konce platnosti dané aktivity, K většímu pohodlí práce přispěje určitě i možnost spravování dob sledování konkrétních aktivit v průběhu trvání pracovního poměru. Při  nástupu nového zaměstnance je nově možno již dopředu nastavit všechny aktivity, které u tohoto zaměstnance bude nutno sledovat. Tyto se v Managementu aktivit zobrazí jako neplatné, takže bude nutné je u zaměstnance nově naplánovat nebo zapsat datum realizace. 


Pro názornost uvádíme příklady využití nových funkcí v Managementu aktivit.

Ve firmě bude dne 8.12.2018 probíhat školení řidičů, kterého se zúčastní vybraní zaměstnanci. Nastavení plánu školení řidičů skupině zaměstnanců:


Následně je pak u této naplánované společné aktivity možno zapsat její realizaci - přičemž je možné z této realizace vyloučit ty zaměstnance, kteří se jí nezúčastnili:


O realizované aktivitě lze vytisknout kartu - protokol o realizaci:Nově je přidáno tlačítko "Aktivity", jehož pomocí je možno prověřit u každého zaměstnance, které aktivity má přidělené. Zároveň je zde možno i zjistit, které aktivity (školení, prohlídky) byly u daného zaměstnance realizovány v minulosti a v současné době se již nesledují).

V rámci tohoto přehledu je také možno ukončit sledování jednotlivých aktivit - např. v tomto případě již zaměstnankyně nebude pracovat v nočních směnách, proto již nebude zapotřebí realizovat každoročně lékařskou prohlídku. Při takto zaznamenaném ukončení se již řádek této aktivity (v tomto případě lékařské prohlídky) nebude zobrazovat v seznamu všech aktivit, avšak z hlediska archivace zůstane přístupný.


Při nástupu nového zaměstnance do pracovního poměru je možné přímo v personalistice u tohoto zaměstnance předem nastavit všechny aktivity, které bude potřeba sledovat - ty se v Managementu aktivit zobrazí jako "neplatné", tudíž bude zřejmé, že tuto aktivitu bude pro zaměstnance nutné naplánovat nebo zapsat její realizaci, pokud už nastala.

Příklad: Při zápisu nástupu do pracovního poměru zaměstnance  Radka Aktivního pomocí tlačítka Aktivity v personalistice nastavíte všechna školení a prohlídky, které tento zaměstnanec bude muset v souvislosti s nástupem absolvovat a u nichž bude nutno dále sledovat jejich platnost. Novinkou je také možnost přednastavit si barevné zvýraznění blížícího se konce platnosti aktivity, což bude vhodné zejména u sledování pracovnělékařských prohlídek, na které lze zaměstnance odeslat již 90 dnů před uplynutím doby jejich platnosti.