Založení dokladové řady - pokladny

Novou dokladovou řadu založíte volbou "Nová dokladová řada". Pro správné založení dokladové řady pokladny je zde zapotřebí vyplnit:


Předvolby pro EET

Pokud daná dokladová pokladní řada spadá do EET, pak se zaškrtne volba "odesílat pokladní doklady do EET", čímž se zobrazí další údaje, které je zapotřebí vyplnit (viz dále).


EET prostředí - prvním krokem je nastavení EET prostředí zde má uživatel k dispozici dvě možnosti: