Než začnete vytvářet pokladní doklady projděte prosím tyto volby:

Nový pokladní doklad lze vytvořit stisknutím volby "Vytvořit pokladní doklad".


Postup vytvoření pokladního dokladu můžeme obecně rozdělit do dvou kroků, vyplněni hlavičky a vyplnění položkové části.1. V hlavičce pokladního dokladu je zapotřebí vyplnit tyto údaje:


Typ dokladu - pomocí rozbalovacího menu zvolte typ pokladního dokladu prozatím je k dispozici pouze příjmový pokladní doklad.

Typ dokladové řady - pomocí rozbalovacího menu si zvolte dokladovou řadu, ve které má být pokladní doklad vytvořen.

Číslo pokladního dokladu - automaticky je nabízeno pořadové číslo dokladu dle nastavení v Dokladové řadě a další vždy +1.

Číslo pokladního dokladu lze v případě potřeby změnit ručně.

Interní poznámka k pokladnímu dokladuzde si uživatel může vyplnit libovolnou interní poznámku, která se na dokladu neobjeví.Odběratel (nepovinný údaj) - zde se uživatel vyplní odběratele a to vyhledáním v adresáři partnerů pomocí názvu/jména společnosti. Pokud se odběratel nenachází v seznamu partnerů, lze jej přímo odsud do seznamu partnerů přidat.


Datum vystavení - zde se vyplní vždy aktuální datum. Pokud jej chcete změnit máte zde dvě možnosti. Buďto ručním vyplněním nebo pomocí volby "kalendář" vybrat datum.


Text na dokladu (hlavička) -  prostor pro libovolný text, který se posléze objeví na dokladu nad položkovou částí. Text stačí pouze ručně vepsat do daného pole nebo vybrat z nadefinovaných vzorů v "Nastavení".
2. V položkové části pokladního dokladu se vyplní:

Položky - položky se vkládají buďto ručně nebo pomocí nadefinovaných vzorů položek.

Při zadávání položek, se postup mírně liší v případě, že je uživatel plátce či neplátce DPH.

Pro přidávání položky pokladního dokladu stisknete tlačítko "+" nebo pomocí tlačítka pro kopii "duplikovat" a pro odstranění položky faktury použijte "x"Ruční zadávání položek neboli vyplnění všech potřebných údajů k položce:

Plátce DPHNelátce DPHzahrnout do EET (pouze v případě, že se jedná o pokladu nastavenou pro odesílání do EET) - zvolte příznak k dané položce


Výběrem z nadefinovaných položek kde se všechny údaje vyplní automaticky.  V rozbalovacím menu se nabízí jak nadefinované vzory položek, tak naposledy použité položky. Zároveň si uživatel může nadefinovat novou položku nebo upravit stávající položku přímo z pokladního dokladu.


Text na dokladu (patička) - prostor pro libovolný text, který se posléze objeví na pokladním dokladu pod položkovou částí faktury. Text se pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".


Zápatí - zde si uživatel může vyplnit libovolnou poznámku, která se vytiskne dole na pokladním dokladu. Text se  opět pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".


Jakmile bude faktura dokončena, uloží se pomocí volba "Dokončit". Tím se pokladní doklad zavře a uživatel se dostane do opět na seznam pokladních dokladů. 

Před zavřením a uložením pokladního dokladu může uživatel využít další funkce, které se nachází v horní části pokladního dokladu (stáhnout PDF, poslat, EET, duplikovat, tisk, storno dokladu nebo smazat).