Změny v účetních jednotkách

Údaje nastavené v účetní jednotce lze kdykoliv změnit a to v záložce "Účetní jednotky" řádek odpovídající účetní jednotky a stisknout daný řádek účetní jednotky.


Změnit lze: