Seznam skladových karetOvládací prvky v seznamu skladových karet


Nově lze sledovat pohyby skladové karty i ve všech skladových dokladech při zadávání položky pomocí tlačítka "Pohyby".


S novou verzí X6.1 přibyla do seznamu skladových karet nová funkce pro zobrazení údajů z přehledů přímo v seznamu karet. Přehled do seznamu spustíte pomocí nového tlačítka (s obrázkem přehledu) pod objektem pro změnu skladu. Po stisknutí tohoto tlačítko se uživateli nabídnou všechny přehledy, které lze do seznamu přidat.


Do seznamu skladových karet lze zobrazit:

Zobrazené údaje z přehledu jsou barevně rozlišeny a samozřejmostí je, že respektují přístupová práva. Přehled reaguje také na přepínání mezi jednotlivými sklady. Ukončit jej lze pomocí volby "Zrušit přehled v kartách" viz výše.Vyhledávání skladové karty v seznamu

V seznamu skladových karet je pro vyhledávání určité karty možno použít více způsobů pro vyhledávání. Doporučené (nejvhodnější) jsou především:

Oba typy hledání se zahájí kliknutím myší do pole pro hledání nebo klávesou "mezerník".


Inkrementální vyhledávání

Hledání probíhá postupným psaním počátečních znaků.

Tato funkce vyhledává podle dvou kritérií, a to podle čísla skladové karty (název sloupce „Karta“) a podle názvu karty (sloupec „Název“). Nejdříve je nutné myší kliknout na název sloupce, ve kterém se bude hledat. Skladové karty se automaticky seřadí dle tohoto kritéria. Postupným psaním znaků se pochopitelně zúží počet vyhovujících položek - postupně se modrají.

Fulltextové vyhledávání - kaskádovité vnořování

Hledání probíhá zadáním části inventárního čísla, názvu karty nebo jiného výrazu #2.

Skladové karty se nemusí před zahájením hledání seřadit. Výhodou tohoto hledání je, že není třeba zadávat výraz dle počátečních znaků; hledaný výraz se může nacházet i uprostřed i na konci. Např. pokud ve sloupci hledám název „Testpoint“, stačí zadat pouze výraz „point“ a program najde vyhovující výraz. Výsledek hledání - filtr - se zobrazí v novém okně, kde je dále možno hledat dle dalšího výrazu (opětovným kliknutím myší do pole "dále dohledat:" nebo klávesou "mezerník" a napsáním dalšího hledacího výrazu), tj. další úroveň vnoření. 

Výsledek hledání, tj. zobrazený výběr karet, lze dále zobrazit a použít v základním seznamu skladových karet tlačítkem "V základním seznamu karet použít tento výběr".

Pro zobrazení opět celého seznamu skladových karet slouží tlačítko "Zobrazit celý seznam".


Vyhledávání přes klávesu F7 (dolní menu)

 Tento typ vyhledávání je podobný inkrementálnímu (funguje pouze podle počátečních znaků), tzn. že zadané znaky musí přesně odpovídat počátečním znakům hledané položky. Toto vyhledávání umožňuje více kritérií pro vyhledávání. Po zadání kritéria se seznam samozřejmě seřadí podle zadaného kritéria.Nastavení seznamu - sloupců (údajů) skladových karet

Program umožňuje upravit pro přehlednost obrazovku se skladovými kartami a přehledy tak, že si každý uživatel může určit, které údaje a v jakém pořadí se v seznamu budou zobrazovat.

Toto se nastavuje ve ve dvou úrovních:


Platnost skladové karty a funkce pro zobrazení skladových karet v seznamu

Skladovou kartu nelze vymazat, pokud jsou na ní již uskutečněné pohyby (z důvodů sledování historie skladových karet). Na skladové kartě lze ovšem označit platnost karty. Po vyznačení data platnosti karty (F4 Změna karty a vyplnění pole Platnost do roku:) tato karta vypadne ze seznamu Aktuálních karet a již se při vstupu do seznamu skladových karet, pořizování příjemek či výdejek a dalších dokladů nenabízí. Pokud je potřeba zobrazit pouze vyřazené nebo všechny karty, je nutné označit jednu z nabídek v pravém horním rohu seznamu skladových karet.