Pro urychlení práce je možno v aplikaci Premier Air k dané účetní jednotce nadefinovat položky neboli textové vzory pro pokladní doklady a pro faktury. Nadefinované položky lze pak snadno vkládat přímo do dokladů, čímž lze vystavování dokladů ještě více zrychlit a zautomatizovat.


Ovládací prvky


  1. Nový vzor položky pomocí této volby lze nedefinovat novou položku.
  2. Vyhledávací pole - pole slouží pro vyhledávání v seznamu položek..
  3. Smazání položky - tato volba umožňuje smazat položku.


Premier Air nerozeznává, zda se jedná o položku faktury nebo pokladního dokladu. Nový vzor položky se vytvoří pomocí volby "Nový vzor položky".


Údaje položky:Založení nové položky přímo z dokladů

Novou položku lze nyní vytvořit také při tvorbě dokladu (faktury i pokladního dokladu). Při přidávání položky do faktury (resp. pokladního dokladu) je v rozbalovacím menu u údaje "označení dodávky" možnost "vytvořit nový vzor položky". Po stisknutí této volby se uživateli zobrazí tabulka, kde se vyplní všechny údaje k nové položce obdobně jako při tvorbě položky přímo z modulu "položky".