Občas dochází ke kritickému vypnutí počítače nebo k jiným negativním jevům. Proto je zde modul, kterým se překontrolují a reindexují databáze.

Doporučuje se tento modul spouštět i preventivně a rovněž při změně aktuálního účetního období.

Pokud je doktor databází spuštěn, program neumožní jinému uživateli v síti do systému vstoupit. Doktora může použít pouze uživatel v jiné účetní jednotce. Sám uživatel si může vybrat, kterou databázi chce indexovat, to v případě, že zjistí narušení např. faktur, aby nemusel indexovat i sklad, přip. účetnictví, což jsou zpravidla největší databáze.

 

Tři způsoby „Doktora databází“


Další informace o údržbě dat jsou dostupné v kapitole "Údržba dat - řešení problémů"

Spuštění tohoto modulu vyžaduje výlučné použití. Při práci v síti nesmí s programem PREMIER pracovat žádný jiný uživatel.


Před spuštěním doktora databází doporučujeme provést aktualizaci programu.

Doktor databází není dostupný v PREMIER Enterprise, kde se tyto úkoly reindexace dělají přímo na straně SQL serveru.