Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »


 Modul se zařazuje v logistickém toku před vystavené objednávky dodavatelům. Na základě poptávek lze pak automaticky pořizovat objednávky u dodavatele a následně příjemky atd.

K dispozici je i přehled otevřených poptávek. Tento modul slouží pouze pro evidenci poptávek u dodavatele.

Princip pořizování a realizace je stejný jako u nabídek, jediný rozdíl je v tom, že poptávka je dokument směrem k dodavateli.

Na této stránce najdete:

Poptávku "F3 - Nová" lze vytvořit dvě způsoby:

  • Ručně
  • Na základě procesů zakázky


Údaje k poptávce/žádance

Formulář poptávky obsahuje klasické údaje jako jsou například v nabídce (příjemce, objednávce) a to:

Dodavatel - napojeno na adresář partnerů, vepsáním údaje do pole zkratka bude systém automaticky vyhledávat v databázi dodavatelů, pomocí "?" lze partnera do adresáře přidat nebo provádět změny u partnera.

Adresa dodání - vyplní se, pokud se liší od sídla společnosti. U obou údajů (příjemce, místo určení) je zde k dispozici číselník, kde si může uživatel nadefinovat textové vzory.

Způsob dopravy - číselník pro nadefinování možných způsobů dodání, poté se pouze z číselníku vybírá.

Datum #1 - #2 - uživatelsky definovatelné datumové údaje. Definice se provádí ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Uživatelské popisky ve skladových dokladech".

Číslo rámcové smlouvy - prostor pro vyplní čísla smlouvy.

Zakázka, Středisko - pokud se poptávky vztahuje k dané zakázce nebo středisku, vyplní se zde. Je zde k dispozici našeptávač.

Datum vystavení/Požadování termín dodávky 

Popis - prostor pro libovolný popis.

Poznámka - prostor pro libovolnou poznámku.

Další popis #1 - #8 - uživatelský definovatelné textové údaje. Definice se provádí na stejném místě jako u údaje Datum #1 - #4

Zadavatel -  vyplní se pokud se liší od vystavitele.

Vystavil - údaj se přebírá z předvoleb uživatelských.Neakceptováno - tato funkce se použije pro poptávky, které nebyly akceptovány a není potřeba je uchovávat v otevřených poptávkách.

Cizí měna - poptávku lze také vytvořit v cizí měně, kde po označení "Doklad v cizí měně" se následně dle aktuálního kurzovního lístku vybereme kurz měny, ve které chceme poptávku vytvořit.

  • No labels