Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program umožňuje vytvořit tzv. Objednávku služeb, tedy umožňuje uživateli rychlou realizaci objednávky prostřednictvím faktury, bez nutnosti tvorby výdejky.

Pro objednávky služeb je třeba si vytvořit speciální dokladovou řadu, u které bude příznak, že se jedná o objednávky služeb, toto se provádí v nastavení dokladových řad.


Při tvorbě objednávky služeb se nabízí dvě možnosti pořízení položek objednávky:

  • buď ručním napsáním každé položky,
  • výběrem ze seznamu skladových karet, což je jednoduší způsob a uživatel nemusí každou položku vypisovat zvlášť,
  • nebo přidáním výkonu z číselníků výkonů.

Realizace objednávky ovšem nebude mít vliv na stav skladu, neboť se v tomto případě pořizuje faktura způsobem "na základě objednávky služeb“.


  • No labels