Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Hromadný tisk uzávěrkových sestav - nastavení

Po zpracování mezd máte možnost jednorázově vytisknout nebo vyexportovat veškeré uzávěrkové sestavy (přehledy, rekapitulace), přitom máte možnost zvolit si obsah takto exportovaných sestav a tuto volbu si uložit.

Tyto hromadné tisky ocení zvláště účetní firmy.

Nastavení:


  • No labels