Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Postup nastavení:

1 Instalace

Pro úspěšný tisk je třeba doinstalovat písmo PS128M.ttf, které se nachází přímo v adresáři PREMIER. Instalaci provedete v Ovládacích panelech Windows - Vzhled a přizpůsobení - Písma → a to přesunem souboru.

2 Nastavení skladové karty

V záložce "Základní údaje" na skladové kartě se vyplní následující údaje: množství na balení, počet balení na paletu a hlavně EAN kód balení.

V záložce "Vynucené rozčlenění" se aktivuje povinnost rozčleňovat kartu dle data trvanlivosti a palet. Pokud není žádoucí sledovat datum trvanlivosti, ale např. datum balení, provede se toto nastavení ve "Správci – Předvolby - Globální – Sklad – Uživatelské popisky"

V jine#2 se může nastavit šarže. Pokud není šarže nastavena, automaticky se při tisk etiket předplní datumem trvanlivosti ve formátu RRRRMMDD.

3 Tisk etiket

Tisknout etikety lze ze 3 různých míst programu:

  1. Při tvorbě příjemky, v části zadávání vynuceného rozčlenění (viz. obr). Zde se již doporučuje tisknout etiketu, aby nedošlo k záměně ve skladu.
  2. Při tvorbě výdejky, v části zadávání vynuceného rozčlenění.
  3. Přímo ze seznamu skladových karet – horní menu – tisk paletové etikety UCC / EAN 128. Zde se však musí ručně doplnit trvanlivost, šarži a případný počet balení.

4 Doplňující nastavení – usnadnění

  • Možnost automatického vzestupného číslování palet (vynucené rozčlenění u příjmu). Nastavení se provádí ve "Správci - Předvolby - globální - Sklad - Jiné předvolby".
  • Vydává-li se ze skladu zásoba s rozčleněním (trvanlivost, palety,...), tak lze zadat volbu vyskladnit do celého množství metodou FiFo.
  • No labels