Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Postup nastavení:


1 Instalace

Pro úspěšný tisk je třeba doinstalovat písmo PS128M.ttf, které se nachází přímo v adresáři PREMIER. Instalaci provedete v Ovládacích panelech Windows - Vzhled a přizpůsobení - Písma → a to přesunem souboru.

2 Nastavení skladové karty

V záložce Základní údaje na skladové kartě sevyplní následující údaje: množství na balení, počet balení na paletu a hlavně EAN kód balení.

  • No labels