Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud zjistí uživatel, že jeho daňová povinnost se liší od té, kterou uvedl ve svém daňovém přiznání řádně podaném, a toto zjištění učiní před uplynutím lhůty k podání přiznání, je povinen podat opravné daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání se sestavuje stejně jako řádné přiznání.

Zjištěné rozdíly se nejdříve v datech opraví a následně se nechá sestavit přiznání k DPH klasické. Jediným rozdílem oproti přiznání řádnému je v tom, že se na tomto přiznání uvedete, že se jedné o přiznání opravné.


  • No labels