Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Modul "Skladové hospodářství" je součástí komplexního programu PREMIER system.

Sklad sám o sobě je velmi složité téma a program obsahuje celou řadu možností, nastavení a funkcí, které činí tento modul relativně složitým. Obtížnost je dána především širokou škálou klientů, kteří sklad využívají v různých oborech, jež s sebou nesou celou řadu specifik. V jednotlivých kapitolách jsou uvedené modelové příklady nastavení programu.

Program umožňuje vedení neomezeného množství skladů. Pohyby na jednotlivých skladech lze systémově rozdělit prostřednictvím skladových položek (druhy pohybů), které obsahují vlastní nastavení pro práci ve skladu.

Celé skladové hospodářství je řešeno prostřednictvím systému poptávek a nabídek, vystavených a přijatých objednávek a následně příjemek či výdejek, přičemž všechny tyto činnosti na sebe kontinuálně navazují a jejich realizace je systémem hlídána. Z toho vyplývá, že není třeba pořizovat doklady od nabídky přes objednávku a výdejku až po fakturu, nýbrž pouze jeden (nabídku nebo objednávku). Přetahováním dat z jednoho dokladu je velmi usnadněna práce ve skladu s možností kontroly a sledování jednotlivých pohybů.

Tento skladový systém je určen jak maloobchodním firmám (které mohou využít pro prodej zboží pokladní elektronický systém čí čtečku čárkového kódu) tak velkoobchodním společnostem. Program dále obsahuje systém automatizovaného výdeje ze skladu na základě pořízených objednávek, systém automatických návrhů objednávek dle obrátkovosti a definovaného max. a min. množství zboží na skladě, návrhář min. a max. množství a další nadstandardní funkce.

Definice způsobu vedení skladu, způsob vystavování dokladů a definování dokladových řad, určení omezení přístupu pro jednotlivé uživatele/skladníky a další nastavení pro práci se skladem se provádí ve "Správci -Předvolby Globální/Uživatelské/Omezující - Sklad". 

Doporučujeme všechny tyto úrovně nastavení důkladně projít.

  • No labels