Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Tento modul ihned vyvolá nabídku z modulu "Otevřené položky" s výpisem všech účtů otevřených záloh dodavatelů. Jedná se o rychlejší variantu vyhledání otevřených záloh než přes "Účetnictví - Otevřené položky - výběr jen ručních saldokontních účtů“.

Před vstupem do otevřených položek lze zadat filtr na účet/účty (vhodné pro urychlení u objemných dat). Ve spodní části okna se zobrazují všechny položky párovaného okruhu (i mimo sledované období). Při ručním párování probíhá ihned automatický propočet seznamu. Tisková sestava otevřených položek je rozšířena o inventarizační zápisy (vhodné např. jako podklady pro audit).


Volby v horní části obrazovky

Pro výběr protiúčtu slouží volba "Protiúčet".

Chceme-li zobrazit otevřené zálohy od konkrétního partnera, zadáme jej do volby "Partner". Chceme-li výběr zrušit, smažeme název partnera na stejném místě.

Pro výběr konkrétní dokladové řady pro práci, slouží volba "Dokl. řada"

Chceme-li se přenést na doklad (na kterém máme aktivní kurzor) použijeme horní volbu "Skok na doklad". Následně Premier nabídne dvě možnosti jak skok uskutečnit. Buď doklad otevře v nové záložce a nebo zavře přehled a otevře požadovaný doklad.

Volba "V cizí měně" slouží pro zobrazení položek v cizí měně. Po tom, co Premier zobrazí tyto položky se následně zobrazí volba pro návrat zpět na položky v místní měně.

Volba "Vyrovnání otevřené položky"

V pravém rohu obrazovky se nachází volba pro aktualizaci údajů. Po jejím spuštění si uživatel může vybrat jednu ze čtyř možností aktualizace (viz obrázek).

Úpravy vstupních údajů, přidání grafů a jejich následná úprava se provádí pomocí volby v pravé části obrazovky.


Tisk

Tisková sestava odpovídá sestavě na obrazovce. U tisku lze nastavit také měnu, ve které chceme tisknout (místní nebo cizí). Uživatel má možnost tuto sestavu exportovat do jím zvoleného formátu (Excelu, Wordu, AcrobatReaderu nebo html).

  • No labels