Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Pro urychlení práce je možno v aplikaci Premier Air k dané účetní jednotce nadefinovat položky neboli textové vzory pro pokladní doklady a pro faktury. Nadefinované položky lze pak snadno vkládat přímo do dokladů, čímž lze vystavování dokladů ještě více zrychlit a zautomatizovat.

Ovládací prvky


 1. Nový vzor položky pomocí této volby lze nedefinovat novou položku.
 2. Vyhledávací pole - pole slouží pro vyhledávání v seznamu položek..
 3. Smazání položky - tato volba umožňuje smazat položku.


Premier Air nerozeznává, zda se jedná o položku faktury nebo pokladního dokladu. Nový vzor položky se vytvoří pomocí volby "Nový vzor položky".

Údaje položky:

 • název - název položky je jediný povinný údaj, ostatní údaje jsou nepovinné (lze je doplnit až při tvorbě dokladu).
 • množství
 • jednotka - výběr z jednotek předdefinovaných v "Nastavení".
 • cena za jednotku
 • sleva % - slevu lze k položce zadat v % nebo pevnou částkou v Kč.
 • EET - příznak pro položky spadající do elektronické evidence tržeb.
  • nic
  • NE EET - v případě, že jedná o položku, která se neodesílá do EET (např. kauce).
  • EET - položka podléhá EET.
  • EET KREDIT - tuto možnost vyberou uživatelé v případě nákupu a následně i čerpání dárkového poukazu.
 • účtování - tento údaj bude sloužit pouze při přenosu dat do programu Premier, který připravuje.
 • cena bez DPH
 • DPH % - výběr sazby DPH (0%, 10%, 15%, 21%)
 • cena s DPH - automatický propočet.


Založení nové položky přímo z dokladů

Novou položku lze nyní vytvořit také při tvorbě dokladu (faktury i pokladního dokladu). Při přidávání položky do faktury (resp. pokladního dokladu) je v rozbalovacím menu u údaje "označení dodávky" možnost "vytvořit nový vzor položky". Po stisknutí této volby se uživateli zobrazí tabulka, kde se vyplní všechny údaje k nové položce obdobně jako při tvorbě položky přímo z modulu "položky".

 

 • No labels