Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Tato nástavba zajišťuje uživateli automatické zpracování veškerých daňových přiznání s možností tisku na předepsaný formulář a jeho odevzdání na finanční úřad.

Kapitoly modulu Daňová kancelář:


Obecné ovládání přiznání


Starší vzory přiznání

V hlavní nabídce modulu daňové kanceláře se nachází vždy aktuální vzory výkazů. Pokud však potřebujete pracovat se starším vzorem formuláře, naleznete vzory některých, často využívaných výkazů v horním menu Daňové kanceláře – Daně… 

  • No labels