Od 1.10.2019 se nově změnil způsob zaokrouhlování dokladů vstupujících do DPH. Zaokrouhlení se rozpadá na částku bez DPH a daň.

Po aktualizaci programu se ve "Správci - Předvolby - Globální - Daňové nastavení"  - zobrazí dvě nové volby:

  • "Zaokrouhlení na vydaných fakturách zahrnout do DPH"
  • "Zaokrouhlení na paragonech zahrnout do DPH"

Obě volby jsou defautně zaškrtnuty.

Volba automaticky zaokrouhlení na dokladech vystavených po 1.10.2019 rozdělí na částku bez DPH a DPH. Sazba DPH pro rozpad zaokrouhlení se určí podle první položky dokladu, která obsahuje sazbu.  Rozpad zaokrouhlení na částku bez DPH a DPH lze sledovat v položkách dokladu i v tisku.

Z důvodu nenarušení cen z objednávek/kupních smluv popř. ocenění skladových zásob u zákazníka není zaokrouhlení rozpuštěno do položek dokladu, ale je uvedeno samostatně.

V daňové evidenci je rozklad zaokrouhlení na základ DPH a DPH obdobný.

  • No labels