Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Nová služba PREMIER Disk


Protože klademe velký důraz na bezpečnost a spolehlivost Vašich dat, připravili jsem pro Vás novou službu. PREMIER Disk. Hlavním cílem této služby je uložit Vaše zálohy z IS PREMIER na bezpečné místo, které je mimo Váš počítač, mimo Vaši síť a není tak zneužitelné a napadnutelné jako jsou sdílené záložní disky, externí disky a další podobná zařízení, které jsou neustále připojena k Vašemu PC a hrozí tak např. napadení šifrovacím virem, který dokáže zašifrovat a tím znehodnotit Vaše zálohy. Co z toho, že pravidelně zálohujete, ale Vaše zálohy jsou uložené v prostředí, které někdo napadne. Zašifruje Vám zálohy, které jsou nepoužitelné, popřípadě můžete útočníkům zaplatit nemalé částky, aby soubory zase dešifroval. Ve velkých společnostech si toto řeší ve většině případů sami administrátoři. 

Naše řeší Vám po provedení zálohy v dané jednotce, automaticky zašle tuto zálohu na zabezpečený SFTP (SSH) server záložní. Samotné zaslání dat na náš bezpečný server je šifrované RSA 4096 bit. klíčem. Celý přenos z Vašeho PC je tak zabezpečený. Soubory jsou uloženy na speciální disky v datovém centru. Přístup k Vašim souborům je v současné době možný jen prostřednictvím webového formuláře, kde je po přihlášení Vašim přístupovým klíčem zobrazen obsah Vašich souborů. Z webového disku je pak možné soubory spravovat dle nastaveného oprávnění, které nastavuje provozovatel služby PREMIER system, a.s. na základě smlouvy, dohody. 


Kapitoly k modulu:

Objednávka služby

Službu je možné objednat prostřednictvím formuláře na našem webu < < < Z D E > > >  

  • No labels