You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Nová služba PREMIER Disk

Protože klademe velký důraz na bezpečnost a spolehlivost Vašich dat, připravili jsem pro Vás novou službu. PREMIER Disk. Hlavním cílem této služby je uložit Vaše zálohy z IS PREMIER na bezpečné místo, které je mimo Váš počítač, mimo Vaši síť a není tak zneužitelné a napadnutelné jako jsou sdílené záložní disky, externí disky a další podobná zařízení, které jsou neustále připojena k Vašemu PC a hrozí tak např. napadení šifrovacím virem, který dokáže zašifrovat a tím znehodnotit Vaše zálohy. Co z toho, že pravidelně zálohujete, ale Vaše zálohy jsou uložené v prostředí, které někdo napadne. Zašifruje Vám zálohy, které jsou nepoužitelné, popřípadě můžete útočníkům zaplatit nemalé částky, aby soubory zase dešifroval. Ve velkých společnostech si toto řeší ve většině případů sami administrátoři. 

Naše řeší Vám po provedení zálohy v dané jednotce, automaticky zašle tuto zálohu na zabezpečený SFTP (SSH) server záložní. Samotné zaslání dat na náš bezpečný server je šifrované RSA 4096 bit. klíčem. Celý přenos z Vašeho PC je tak zabezpečený. Soubory jsou uloženy na speciální disky v datovém centru. Přístup k Vašim souborům je v současné době možný jen prostřednictvím webového formuláře, kde je po přihlášení Vašim přístupovým klíčem zobrazen obsah Vašich souborů. Z webového disku je pak možné soubory spravovat dle nastaveného oprávnění, které nastavuje provozovatel služby PREMIER system, a.s. na základě smlouvy, dohody. 

Nastavení zálohování na PREMIER Disk     

Aby bylo možné zálohovat Vaše data na PREMIER Disk, je nutné získat přístupové údaje, které je nutné zadat v modulu "Správce - Předvolby Globální - Volby pro síť/tisk/export"

Kde v záložce "Zálohování / PREMIER Disk" stačí nastavit požadované údaje.PREMIER Disk - skupina: Přidělené jméno Vaší skupiny

PREMIER Disk - login: Přidělené přihlašovací jméno

PREMIER Disk - heslo: Přidělené heslo

Všechny tyto tři údaje získáte po registraci a objednávce služby PREMIER Disk. 


Pokud jsou nastaveny všechny údaje, můžeme zálohovat. V modulu správce - záloha dat nejdříve vybereme jakým způsobem se má provést záloha. 

Na disk do souboru - záloha se vytvoří standardním způsobem a uloží se k Vám do PC, či serveru, dle nastavené cesty v poli "Cíl kam zálohovat". 

Do úložiště PREMIER Disk - záloha se po vytvoření automaticky přesune na vzdálený server do Vašeho adresáře skupiny. 


Tím je záloha vytvořena a Vaše data jsou v bezpečí. V případě potřeby je možné zálohovaný soubor stáhnout z webového disku a obnovit data standardním způsobem.


Zálohovat Vaše data na PREMIER Disk je jedna z prvních funkcí, které služba umožňuje. Vývoj jde kupředu a my už teď máme v plánu tuto službu rozvíjet a přidávat k ní další a další funkce, jako např. možnost zasílat vybrané přehledy v rámci E-Agenta na PREMIER Disk, kde se pak budou ukládat jako PDF či XLS soubory. Zasílat na PREMIER Disk uživatelské sestavy či pohledy, důležitá exportovaná data z mezd a podobně.

O novinkách této služby Vás budeme informovat prostřednictvím informačních zpráv v IS PREMIER, či zde v manuálu nebo na našem webu.


Objednávka služby

Službu je možné objednat prostřednictvím formuláře na našem webu < < < Z D E > > >  

  • No labels