Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení zálohování na PREMIER Disk     

Aby bylo možné zálohovat Vaše data na PREMIER Disk, je nutné získat přístupové údaje, které je nutné zadat v modulu "Správce - Předvolby Globální - Volby pro síť/tisk/export"

Kde v záložce "Zálohování / PREMIER Disk" stačí nastavit požadované údaje:


PREMIER Disk - skupina: Přidělené jméno Vaší skupiny

PREMIER Disk - login: Přidělené přihlašovací jméno

PREMIER Disk - heslo: Přidělené heslo

Všechny tyto tři údaje získáte po registraci a objednávce služby PREMIER Disk. 

Pokud jsou nastaveny všechny údaje, můžeme zálohovat. V modulu "Správce - Záloha dat" nejdříve vybereme jakým způsobem se má provést záloha. 

  • Na disk do souboru - záloha se vytvoří standardním způsobem a uloží se k Vám do PC, či serveru, dle nastavené cesty v poli "Cíl kam zálohovat". 
  • Do úložiště PREMIER Disk - záloha se po vytvoření automaticky přesune na vzdálený server do Vašeho adresáře skupiny. 

Po spuštění zálohy se program také zeptá, zda chcete otevřít další záložku, ve které můžete pokračovat v práci a záloha bude pokračovat v jiné záložce. 

 Po dokončení zálohování na PREMIER Disk nebo do místního adresáře, Vám přijde interní zpráva o dokončení zálohování.Tím je záloha vytvořena a Vaše data jsou v bezpečí. V případě potřeby je možné zálohovaný soubor stáhnout z
webového disku a obnovit data standardním způsobem.

Zálohovat Vaše data na PREMIER Disk je jedna z prvních funkcí, které služba umožňuje. Vývoj jde kupředu a my už teď máme v plánu tuto službu rozvíjet a přidávat k ní další a další funkce, jako např. možnost zasílat vybrané přehledy v rámci E-Agenta na PREMIER Disk, kde se pak budou ukládat jako PDF či XLS soubory. Zasílat na PREMIER Disk uživatelské sestavy či pohledy, důležitá exportovaná data z mezd a podobně.

O novinkách této služby Vás budeme informovat prostřednictvím informačních zpráv v programu PREMIER, či zde v manuálu nebo na našem webu.

  • No labels