V případě, že se zákazník rozhodne pro přechod ze standardní verze PREMIER Smart na technologicky vyšší verzi PREMIER Enterprise, ať už z důvodu, kdy je nucen přejít vzhledem k naplnění limitní velikosti databáze, nebo chce investovat do bezpečnější, stabilnější a rychlejší technologie dobrovolně, pak se postup pro přechod odehrává v níže uvedených krocích.

Je nutné zdůraznit, že vizuálně i ovládáním jsou tyto obě verze programu PREMIER zcela totožné, tudíž zákazník si nemusí zvykat na nové prostředí a nemusí obávat nákladů na školení k nové verzi!

Veškeré práce, které jsou spojeny s přechodem, jsou pouze technického rázu. Přechod na verzi Enterprise provádíme výhradně vzdáleným přístupem.


Postup přechodu:


 1. Předložení cenové nabídky a dohoda volby SQL serveru.
  Pro cenovou nabídku nás můžete kontaktovat na adrese obchod@premier.cz

 2. Prověření parametrů stávajícího hardware s odborníky na obou stranách společnosti.
  Minimální požadavky jsou uvedeny v manuálu (více zde).

 3. Prověření případných importních můstků či jiných doplňkových programů, které byly implementovány našimi pracovníky, popřípadě složitější tiskové sestavy nebo pohledy.
  Stává se velmi často, že nějaký pohled nebo sestava po přechodu na SQL, nefungují.

 4. Dohoda konkrétního termínu převodu dat.
  Zpravidla se tento přechod plánuje na víkendové dny z důvodu prostoru pro prověření fungování nové verze a ověření správnosti dat a vhodnější možnosti přerušení provozu software na straně zákazníka.

 5. Zaslání dat zálohy dat ze strany zákazníka technikovi PREMIER, který převede data do formátu SQL databáze.
  Tuto činnost může si zákazník provést sám, pakliže je k dispozici zkušenější uživatel (návod zde).

 6. Zpětný přechod již není možný (za určitých okolností je to možné), případně se vrátit k původní záloze dat.
  Je možný zkušební provoz s úhradou nákladů za převod dat ze stávající verze.

 7. V případě více účetních jednotek je možné, aby některé byly vedeny ve standardní verzi a jiné v technologii SQL.
 • No labels