Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Instalaci programu na lokální pevný disk může provádět uživatel s vyšším oprávněním. O navýšení oprávnění si zažádá instalační program sám. Pokud nemáte tato oprávnění, kontaktujte Vašeho správce IT nebo uživatele s tímto oprávněním.

V průvodci instalací věnujte pozornost umístění, kam se program bude instalovat.


Ve výše uvedením dialogu vybereme cestu k adresáři, kam se program nainstaluje. Pokud instalujeme poprvé, můžeme ponechat nabízenou cestu popřípadě nastavit ručním zadání cesty.

Stisknutím tlačítka "Další" - "Instalovat" se již spustí samotný proces instalace. Celý proces bude ukončen stejným dialogem s tlačítkem "Dokončit".


Vypnutí funkce DEP - zabránění spouštění dat


Na serveru je také vhodné nastavit správně funkci v OS "Zabránění spouštění dat" a to na volbu "Pouze pro programy a služby", tak jako je to na obrázku nížeVypnutí úsporných vlastní síťové karty


V některých případech má negativní vliv na chování programu úsporné vlastnosti síťové karty, které jsou nastaveny v ovladači adaptéru. Pokud to není nezbytbně nutné, vypněte je prosím.


  • No labels