Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V minulém čísle Journalu jsme Vás seznámili s novým systém potvrzování objednávek. Tento systém umožňoval hromadné potvrzení objednávky s tím, že je možné potvrdit u každé položky objednávky až 5 různých termínů dodání a to pomocí funkce "Potvrzení termínů". Tento systém potvrzování objednávek jsme ve verzi X6.3 modernizovali. Nejpodstatnější změnou je, že se v dialogu "Rezervace objednávky" nyní program PREMIER automaticky na pozadí hlídá možnost realizace dodání položek. V praxi to znamená, že program sám propočítává k požadovanému termínu dodání, kolik zboží je skladem, kolik je v objednávkách od dodavatele, vezme v úvahu i ostatní rezervace a rovněž také výrobní požadavky (velká výroba). Uživatele pak barevnou signalizací informuje o možnosti realizace (zelená - možno realizovat, oranžová - částečná realizace, červená - není možno realizovat). Uživatel je tak schopen pružně reagovat na požadavky zákazníka a ihned mu sdělit, zda je jeho požadovaný termín reálný nebo případně může uživatel ihned zadat požadavek do výroby, či objednat zboží u dodavatele (v příslušných modulech). Různé termíny dodání jednotlivých položek se následně propíší do položek objednávky.

Pro tvůrce Journalu: Obrázky výše se můžou překrývat

S tím úzce souvisí i modernizace funkce "Vyhodnotit" v modulu Objednávky/Smlouvy. Přibyly zde nové možnosti vyhodnocení objednávky a to položkové ve vazbě na konkrétního odběratele nebo položkově v rámci zvolené dokladové řady. Toto umožňuje snadné sledování možné realizace jednotlivých položek objednávek s ohledem na potvrzené individuální termíny dodání. Tím se zároveň zjednoduší následné vytváření výdejek. Zobrazené přehledy (při volbě všech typů vyhodnocení) mají barevně rozlišené řádky pro lepší přehlednost, přičemž jednotlivé barvy signalizují možnost realizace. Zároveň se hlídá termín realizace objednávek a stav jejich plnění. Novinkou je nová barevná signalizace "šedá". Pokud je řádek při vyhodnocení objednávky zbarven šedou barvou, znamená to, že objednávku/položku je možné zcela nebo částečně realizovat, ale pokud bude realizována, pak přeskočí jinou objednávku/objednávky s dřívějším potvrzeným termínem dodání. Systém kontroluje jak termín dodání buď v hlavičce objednávky nebo individuální termíny dodání položek, ale také fyzický stav položek na skladě. Pokud tedy uživatel požaduje, aby byly objednávky odbavovány dle termínu dodání, pak je toto velmi užitečný nástroj, který výrazně zlepší orientaci v objednávkách. Detailnější přehled k jednotlivým objednávkám/položkám lze zobrazit interaktivně pomocí ">". 

  • No labels