Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tisk faktur

Modernizací prošel i tisk vydaných faktur a dodacích listů. Dříve šlo dodací list spolu s fakturou vydanou tisknout pouze z modulu výdejek. Nově lze takto tisknout i přímo z modulu vydaných faktur a to pomocí nové volby v dialogu tisku faktur "Tisknout i dodací list(y), byla-li na jeho základě vytvořena faktura". Jednoduše lze takto najednou vytisknout fakturu s vazbou na více dodacích listů.

V případě exportů do PDF nadále doporučujeme používat nejprve export do zásobníku sestav, kde následně dle potřeby můžete sestavy slučovat do jednoho souboru popř. snadněji odesílat emailem.


CRM/Pošta

V rámci úpravy modulu CRM/Pošta bylo doplněno zadávání partnera o možnost rovnou zvolit konkrétní dodací (resp. kontaktní) adresu.

  • No labels