Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Žádost o certifikát vždy provádějte na PC nebo serveru s aktuální verzí operačního systému Windows.

V PC nebo server, kde jste prováděli žádost, si certifikát ihned nainstalujte a to i v případě, že se na tomto PC nebude používat EET. Jakmile stáhnete certifikát vydaná finanční správnou, ihned jej nainstalujte, tj. 2x klikněte na stažený soubor s certifikátem.


Po instalaci certifikátu přejděte ve Windows do Ovládacích panelů - možnosti internetu. Zde na záložce "Obsah" je tlačítko "Certifikáty", kde lze zobrazit právě nainstalovaný certifikát, který musí být viditelný na záložce "Osobní" a můžeme tento certifikát exportovat.


Při exportu postupujte následovně. Aby se export provedl správně a mohli jsme certifikát nainstalovat a používat na jakémkoli PC, je důležité dodržet všechny níže uvedené kroky.

  • Exportovat včetně privátního klíče
  • Vybrat možnost exportovat všechny certifikáty v cestě a rozšířené vlastnosti

  • Zadat nové heslo (zde je možné zvolit své vlastní heslo pro exportovaný certifikát)

  • Vybrat umístění pro exportovaný soubor a zadat jeho název (uložte kamkoli do PC, např. na plochu + libovolný název)

  • Export je dokončen

Pokud se vše provedlo správně, měl by být uložen exportovaný certifikát ve formátu .PFX, který pak umožňuje instalaci na jakémkoli PC s Windows 7 a vyšší, včetně mobilních zařízení.

  • No labels