Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U této akce stačí pouze zvolit období, za které má program tržby zaúčtovat a stisknout Ok a program akci provede více zde.


  • No labels