PREMIER system umožňuje proces automatizovaného off-line účtování skladových pohybů do deníku, tzn. dávkovým přenosem, což je zpravidla jednou měsíčně.

Samozřejmě účtování skladu využijí především klienti účtující způsobem A. Klienti, kteří účtují sklad metodou B, pak sklad nezaúčtovávají.


Na této stránce najdete:

Nastavení předkontace

Účetní případy, tzn. pohyby se kontují pomocí automatizovaného systému předkontací, které se doplňují do příjemek a výdejky na základě priority, definované v nabídkách :

1 Seznam skladů

(nejnižší priorita) - zde se definují účty, jejich definice je určena automaticky pro všechny pohyby na skladech a pokud se v pohybech nenachází jiný typ účtování pro spotřebu nebo příjem na sklad, není třeba nic dále nastavovat. Pevné účtování bývá především u účtů y 112xxx a 131xxx a 119xxx (tyto účty se v závislosti na pohybech nemění, neboť vždy vstupují na jednu nebo druhou stranu účtování příjemek nebo výdejek.


2 Číselník sortimentů


3 Skladové pohyby (Druhy pohybů)


4 Individuálně na skladové kartě

(nejvyšší priorita – absolutní přednost)

Poznámka

Ad 2-4 - různé účty 501xxx, 504xxx, 613xxx, 604xxx (účet pro fakturu při prodeji), V těchto polích se definují účty pro jednotlivé pohyby na skladech.

Tyto kontace se do skladových pohybů (příjemky, výdejky) doplňují na základě priority nastavení, přičemž individuální nastavení na skladové kartě má nejvyšší prioritu.

Tyto priority vycházejí především z praxe, kdy se ve skladovém hospodářství probíhají různé typy pohybů, které mají metodicky odlišné účtování.

Prodej zboží, prodej služeb, výdej do výroby, výdej do zakázky, převody na skladech, prodej výrobků atd., a každý z těchto pohybů má jinou předkontaci. Navíc některé firmy používají kontaci, především na účtech 6 třídy, podle typu zboží (tedy dle sortimentu nebo individuální kontaci pro konkrétní skladovou kartu, což je výjimečný jev.

Vzájemnou kombinací předkontací, lze pak dosáhnout efektivního kontování, které vychází z postupného kontování dle potřeby firmy.

Tip

Pokud chcete vědět, ze které úrovně nastavení se dosazuje účtování do příjemky/výdejky použijte, "?" vedle těchto účtů.Nastavení dokladových řad pro účtování skladu

Pro úspěšné zaúčtování je nutné nejdříve založit v "Deníku" interní dokladové řady pro účtování skladu. Podle potřeb je možné založit řady zvlášť pro výdej a příjem ve skladu. Poté ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Pohyby/Účtování" nastavit předvolené dokladové řady pro účtování skladu → příjem a výdej.


Účtování pohybů do deníku

Při vstupu do nabídky "Účtování skladu" v modulu "Kontroly, Účtování, Inventura" nabídne volba typu účtování:


1 Účtování vybraného měsíce

Po zvolení funkce se nabídne volba měsíce pro který budou data zpracována. Dále se nabídne výběr možností, kde je možné zvolit "sumarizaci" pro účtování podle „dne, dokladu, měsíce, měsíce a partnera , "bez sumarizace" a upřesnění výběru na příslušný sklad. (není povinné). Samozřejmě se doporučuje varianta měsíc, z důvodu menšího nárůstu dat v účetním deníku. Samozřejmě je nutné také zvolit interní dokladovou řadu deníku, do které budou přírůstky a úbytky zaúčtovány.

Zde se v pravém horním rohu dialogového okna nachází tlačítko "Přezkoušet" pro zkontrolování resp. opravu účtovacích předpisů v příjemkách/výdejkách v případě, že např. byly tyto předpisy chybně nastaveny v seznamu skladů, sortimentu a byly tudíž zpětně změněny. Tato funkce doplní do již pořízených pohybů (příjemky, výdejky) předkontace dle aktuálního nastavení. Kliknutím na ikonu (dalekohled) se zobrazí doklady, které lze před samotným účtováním zkontrolovat a upřesnit dokladovou řadu. 

Volbou "Zaúčtovat" se provede přesun položek do účetnictví, kde je možné v případě potřeby provádět úpravy.

Pokud se provádějí úpravy ve skladu po zaúčtování, není třeba nic mazat, pouze se provede opět účtování, přičemž program přemaže novými údaji staré účtování v příslušném měsíci.

Upozornění

Především u firem, kde se neoceňují příjemky ihned při pořízení, je třeba dávat pozor, aby při účtování skladu byly všechny příjemky oceněny, aby účtované náklady odpovídaly realitě.


2 Hromadné účtování vybraných měsíců v aktuálním období


Tento způsob účtování nabízí uživateli možnost jednou operací naúčtovat všechny měsíců najednou. Označením požadovaných měsíců se provede zaúčtování těchto měsíců vyjma těch, které jsou uzamčeny. Tyto měsíce program ani nenabídne k označení. Funkcí zaúčtovat se provede zaúčtování vybraných měsíců.

Účtování nákladů dle zakázek.

Při účtování skladových pohybů do účetnictví program automaticky respektuje rozdělení předkontací podle zakázek, pokud byly na příjemkách či výdejkách, resp. jejich položkách zadávány. Samozřejmě, že klient má přesný přehled o nákladech na zakázkách až po zaúčtování nákladů do účetnictví.

  • No labels