Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro účely proplácení náhrady při dočasné pracovní neschopnosti jsou nyní používané upravené (redukované) průměrné hodinové výdělky pro pracovněprávní účely - ve zkratce to budou průměry pro nemoc.

Průměrné hodinové výdělky pro pracovněprávní účely jsou přepočteny koeficientem, který odpovídá přepočtu z kalendářních dnů na pracovní hodinu, limity pro krácení PHV jsou shodné s limity danými zákonem o nemocenském pojištění.

Výši těchto limitů najdete v nastavení/pojišťovny

Všechny tyto propočty provádí PREMIER sám - uživatel do tohoto propočtu nijak nezasahuje. Základem pro tento propočet je vždy průměrný hodinový výdělek, ať už pravděpodobný nebo vypočtený z předchozích mezd. 


Přehled upravených PHV najdete ve zpracování mezd:

Pro konkrétní zaměstnance ho pak uvidíte v nastavení - mzdové údaje  • No labels