Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nejčastěji používané moduly nebo konkrétní dokladové řady lze zadat do této složky včetně přiřazení horké klávesy. Stiskem jediné klávesy se tak můžete ihned dostat např. do Vaší fakturační řady.

V konkrétním modulu, např. Skladové příjemky je možné tyto přidat do "Oblíbených".

 


  • No labels