Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tato funkce najde uplatnění především u síťových aplikací. Umožní pohodlnou komunikaci mezi uživateli, kteří jsou i nejsou zrovna přihlášení do systému PREMIER. Ve spojení s jinými moduly (Procesní zakázky, Objednávky, Poptávky) umožní efektivní automatické upozorňování na termíny. Odesílané zprávy jsou doručeny adresátovi ihned a dokud si jej nepřečtou, jsou přerušeni v práci.


Veškeré interní zprávy je pak možné zobrazit v osobní složce "Zprávy"


  • No labels