Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


V dialogu výběru účetní jednotky, je možné využít funkce Smart Filtru, spuštění Dashboardu, zapsání dalších údajů, které se týkají dané jednotky, jako například termíny podání DPH, odpovědného pracovníka a mnoho dalších. Z tohoto dialogu výběru účetní jednotky, je také možné vstoupit v posledním sloupci do datové schránky.


V dialogu "Výběr účetní jednotky" je možné také provádět hromadné operace, jako například hromadnou zálohu všech účetních jednotek najednou. Viz kapitola "Zálohování"

Tyto přihlašovací dialogy, lze zadávat pokaždé v tomto dialogu nebo je možné je předem definovat v „Uživatelských předvolbách“ v záložce obecné


  • V dialogu "Výběr účetní jednotky" je možné vidět upozorňování na nové zprávy, výstraha při blížící se exspirací hesla.
  • Přihlašovací ID a hesla jsou vázány na právě přihlášeného uživatele (nedochází ke kolizi s jinými uživateli).
  • Možnost hromadného získání informací o všech mých datových schránkách (nové zprávy, exspirace hesla…). Vhodné pro účetní firmy, které zastupují klienta.
  • Přílohy z datových schránek (zpravidla PDF), lze snadno otevírat přímo v programu PREMIER system bez nutnosti vstupovat na www stránky. (z obrazovky "Výběr účetní jednotky" nebo ze Správce - uživatelské předvolby)
Omezení pro uživatele

V praxi se často vyskytuje situace, že máme-li v systému více účetních jednotek, chceme, aby někteří uživatelé v systému, měli přístup pouze do výbraných účetních jednotek. Toto lze nastavit ve správci - přístupových právech.Popřípadě přímo v dialogu "Výběr účetní jednotky" - Práva vstupů/zakládání.


Po tomto nastavení se uživateli  při volbě účetní jednotky pro práci, zobrazí pouze povolené firmy.

  • No labels