Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V dialogu výběru účetní jednotky, je možné využít: funkce Smart Filtru - řazení sloupců, které lze nastavit i trvale, filtrovat ad. 

Nahoře je možné zobrazit všechny jednotky včetně neaktivní jednotky.

Seznam barevně upozorňuje na blížící se termíny DPH, KH a DP.

Nově se zde zobrazují zamčené periody.

V posledním sloupci lze i do datové schránky dané jednotky, pokud je datová schránka nastavena v uživatelských předvolbách,

Datová schránky je možné aktualizovat hromadně.

V dialogu "Výběr účetní jednotky" je možné vidět upozorňování na nové zprávy, výstraha při blížící se exspirací hesla.

Přihlašovací ID a hesla jsou vázány na právě přihlášeného uživatele (nedochází ke kolizi s jinými uživateli).

Možnost hromadného získání informací o všech mých datových schránkách (nové zprávy, exspirace hesla…). Vhodné pro účetní firmy, které zastupují klienta.

Přílohy z datových schránek (zpravidla PDF), lze snadno otevírat přímo v programu PREMIER system bez nutnosti vstupovat na www stránky. (z obrazovky "Výběr účetní jednotky" nebo ze Správce - uživatelské předvolby)Nastavit/Zrušit jako předvolenou - touto volbou lze vybranou jednotku (na které stojí kurzor) nastavit jako výchozí tzn. že po spuštění programu se ihned spustí vybraná jednotka (nespustí se tento dialog). Výchozí jednotka bude v seznamu podtrhnutá. Stejným tlačítkem se toto nastavení zruší.

Poznámky/jiná nastavení - zde se můžete doplnit libovolnou poznámku je jednotce. Také se zde dá jednotka barevně označit. Dne daňového nastavení je zde zobrazují termíny pro podání DPH a KH, které jsou pak vidět v seznamu. 
Pokud máte DPH případně KH podáno, lze si je zde "Označit jako splněné". V seznamu pak u této firmy termíny zezelenají. Zobrazují se zde i další informace, které se přebírají z globálního nastavení dané jednotky.

Vybrat - pomocí této volby lze vstoupit do účetní jednotky, na které stojí kurzor.

Přidat - touto volbou lze založit novou účetní jednotku.

Upravit - zde se dá editovat název jednotky, nastavit zodpovědná osoba (údaj lze následně vidět přímo v seznamu jednotek).  Jde si zde nastavit barevné označení jednotky, firma je pak podbarvená v seznamu. Označit jednotku jako neaktivní/ukončenou. Připojení dat - pro nastavení SQL účetní jednotky. Povolit PREMIER Air - nachází se zda unikátní ID pro synchronizací s aplikací PREMIER Air (více zde).

Vymazat - touto volbou lze účetní  jednotku ze systému smazat.

Práva vstupu/zakládání - zde se zobrazí seznam uživatelů a k nim odpovídající práva k účetním jednotkám. Uživatel, který má na toto právo. může tyto údaje zde přímo editovat.

Statistika, hromadná funkce -  zde je možné také provádět hromadné operace:

  • Hromadný upgrade
  • Hromadný záloha - více zde.
  • Hromadný převod na verzi ENTERPRISE - více zde.
  • Podklady pro účetní kanceláře - připravujeme.Omezení pro uživatele

V praxi se často vyskytuje situace, že máme-li v systému více účetních jednotek, chceme, aby někteří uživatelé v systému, měli přístup pouze do výbraných účetních jednotek. Toto lze nastavit ve správci - přístupových právech.Popřípadě přímo v dialogu "Výběr účetní jednotky" - Práva vstupů/zakládání.


Po tomto nastavení se uživateli  při volbě účetní jednotky pro práci, zobrazí pouze povolené firmy.


  • No labels