Efektivně odpojit uživatele ze serverů lze dvěma způsoby. Jde jen o to, jakým způsobem jsou na serveru připojeni, resp. jakým způsobem z něj spouštění data.


Terminálové připojení

Uživatelé jsou připojeni přímo na server a spouštějí tak program lokálně ze serveru.

Zde je možné odpojit tyto uživatelé přes konzoli „Správa vzdálené plochy“ (Remote Desktop Server Manager)

Kliknutím pravým tlačítkem myši, lze odpojit jakéhokoli uživatele ze serveru.  


Sdílení souborů

Další způsob je odpojení uživatele, který program spouští přes místní síť. K tomu nám poslouží konzole „Správa sdílených složek“ (Share and Storage Management).

V této konzoli lze odpojit konkrétního uživatele od všech sdílených prostředků nebo jen od vybraných prostředků, které má právě otevřeny.

Na prvním obrázku je příklad odpojení uživatele od všech sdílených prostředků. Na druhém obrázku je příklad odpojení sdílených prostředků od uživatele.

Na všechny výše uvedené postupy jsou nutná práva Administrátora a je možné je provádět z prostředí serveru, ze kterého se sdílí prostředky.

  

  • No labels