Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »


polečnost Microsoft v této verzi Windows 10 ukončila podporu protokolu pro sdílení souborů SMB v.1 resp. verzí 1.0, 1.1, 2.0. Pokud se spouští jakákoli síťová aplikace, která dále sama komunikuje s internetem, tato komunikace je na úrovni operačního systému blokována, pokud je sdílená aplikace spouštěna ze serveru s protokolem pro sdílení souborů SMB 2.0 nebo nižším. Toto omezení se týká veškerých aplikací, které se spouští přes lokální síť.
Symptomy:

Program nemá spojení s internetem
Není funkční aktualizace programu
Není funkční aktualizace kurzovního lístku
Není funkční načtení partnerů pomocí IČ nebo komunikace se servery státní správy
Není funkční EETPopis problému - řešení

Jak už jsme informovali, došlo k situaci, kdy společnost Microsoft aktualizací 1803 zakázala přístup k internetu aplikacím, které se spouští přes síť pomocí protokolu SMB 1. Toto, pravděpodobně trvalé omezení funkcionality se týkalo  i našeho programu PREMIER system. Společnost Microsoft na skutečnost, že takto je omezeno mnoho aplikací, bohužel nereagovala v poslední aktualizaci.

Bohužel jsme netušili, že omezení ze strany společnosti Microsoft přijde náhle, bez jakéhokoliv upozornění. Z toho důvodu jsme doporučili pozastavit aktualizaci Windows.

Na tuto skutečnosti jsme ihned reagovali a pracovali na vývoji úprav, které by zajistili bezproblémový chod našich produktů. Tyto úpravy již k dispozici Premier update a je možné i stáhnout aktualizaci Windows 1803.

Dnes společnost Microsoft oznámila, že výše uvedené problémy byly chybou na její straně, které již opravila v nejnovější aktualizaci.

Pakliže  by k těmto problémům došlo opětovně ze strany společnosti Microsoft, nebude to mít na fungování našeho software Premier system již vliv.Proveďte si prosím aktualizaci Microsoft Update, popřípadě stáhněte si přímo aktualizaci pro Windows 10 (1803) KB4284848
Aktivace protokolu SMB1

Pokud jste již nedávno měnili na serveru verzi protokolu SMB, je vhodné použít tyto registry, aby se aktivoval zpět protokol SMB1. Registry je nutné přidat jak na serveru, tak na PC s Windows 10. Změny se projeví až po restartu serveru a PC.

Stáhněte si prosím tento REG soubor a přidejte jej na serveru

lan_man_smb1.regV

  • No labels