Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »


Limity verzí

Maximální počet jader CPU: 24

Maximální velikost využití RAM: 128 GB

Maximální velikost jedné databáze: 54 PB

Maximální počet jader CPU: 4

Maximální velikost využití RAM: 1410 GB

Maximální velikost jedné databáze: 10 GB


Informační systém PREMIER Enterprise používá jako úložiště databázových souborů Microsoft SQL Server. Je možné použít několik edicí s tím, že každá edice je vhodná pro jiný typ práce (jiného zákazníka).

 

  • No labels