Limity verzí

Maximální počet jader CPU: 24

Maximální velikost využití RAM: 128 GB

Maximální velikost jedné databáze: 54 PB

Maximální počet jader CPU: 4

Maximální velikost využití RAM: 1,4 GB

Maximální velikost jedné databáze: 10 GBInformační systém PREMIER Enterprise používá jako úložiště databázových souborů Microsoft SQL Server. Je možné použít několik edicí s tím, že každá edice je vhodná pro jiný typ práce (jiného zákazníka).


Hlavní dva rozdíly jsou v použitých edicích MSSQL od výrobce (Microsoft). Standard a Express. Zákazník si může zakoupit vlastní MSSQL přímo od výrobce, popřípadě již má některou z podporovaných verzí (2008 R2 - 2017). Případy, kdy má zákazník vlastní edici SQL serveru, je licencování plně v režii zákazníka. Společnost PREMIER system nabízí vlastní licenci MS SQL Standard, tzv. runtime verzi. Limity verzí Standard a Express jsou uvedeny výše. Naše verze "Run-time" je shodná s krabicovou verzí od výrobce, ale díky výhodné ceně od naší společnosti má Microsoft jediné omezení a to, že na takovém SQL Serveru je možné používat vždy jen databáze pro daný SW, tedy PREMIER. Není možné na edici runtime používat ještě další databáze pro jiné systémy.

Proto je vhodné vždy zvážit, jakou edici použít. Verze Express je zdarma, má však limity, se kterými je nutné počítat. Limit max. velikosti databáze asi nebude pro většinu uživatelů problém, ale s maximální použitou RAM na SQL serveru může problém být. Například, pokud bude databáze 8GB a server bude disponovat 32Gb RAM, SQL proces využije max. 1,4 GB RAM. Také není vhodná edice Express v případě, že do databáze přistupuje velké množství uživatelů (více jak 10), v některých případech to může ovlivňovat výkon samotných SQL procesů a tím i IS PREMIER.   

MSSQL 2016 je pouze pro x64 operační systémy.
  • No labels