Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Subsytém odběratelé obsahuje veškeré možnosti a funkce týkající se vztahu k odběrateli (pořizování údajů o partnerovi, pořizování vydaných a zálohových faktur, upomínek a dalších modulů a přehledů, které souvisí s problematikou vystavených faktur).

Moduly pro pořizování dat:

  • Adresář partnerů
  • Faktury, pohledávky
  • Zálohové listy
  • Upomínky


Tip

Stáhněte si kapitolu "Odběratelé" v PDF.

(verze: 3.3. 2018)


  • No labels