Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Záloha, obnova dat, stejně jako Doktor databází se ve verzi PREMIER Enterprise provádí přímo na straně SQL serveru. Stejně tak funkce jako údržba databázových souborů, indexace, záloha transakčních logů a podobně, se rovněž provádí na straně SQL serveru.

Pokud není ve smlouvě o používání IS PREMIER stanoveno jinak, odpovídá za SQL server správce IT v dané organizaci.

Při přechodu na verzi Enterprise, provedou naši IT specialisté jen základní nastavení zálohování a údržby SQL databází.


Min. požadavky na HW takového SQL serveru jsou velmi individuální z důvodu různého obsahu, resp. objemu dat.


IS PREMIER je možné provozovat na SQL serveru těchto verzí:

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

SQL Server 2014

x86 a x64 - včetně všech Service Pack


Pokud jsou na síti ještě stanice, které mají Windows XP, není možné používat verzi SQL 2012 a výše, protože pro tyto verze již není k dispozici ODBC ovladač pro Windows XP.

Není možné instalovat IS PREMIER a SQL server na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.Tipy, jak udržovat data a SQL server v dobré kondici najdete v kapitolách "Záloha SQL dat" nebo "Údržba SQL dat"

  • No labels