Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »


Symptom

Program nemá spojení s internetem

Není funkční aktualizace programu

Není funkční aktualizace kurzovního lístku

Není funkční načtení partnerů pomocí IČ nebo komunikace se servery státní správy


Příčina

Společnost Microsoft v této verzi Windows 10 ukončila podporu protokolu pro sdílení souborů SMB v.1 resp. verzí 1.0, 1.1, 2.0. Pokud se spouští jakákoli síťová aplikace, která dále sama komunikuje s internetem, tato komunikace je na úrovni operačního systému blokována    • No labels