Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Po instalaci aktualizace této verze Windows 10, která byla uvolněna začátkem Května 2018, se mohou vyskytnout problémy při síťové verzi programu.


Symptom:

Program nemá spojení s internetem.

Není funkční aktualizace programu

Není funkční aktualizace kurzovního lístku

Není funkční načítání partnerů pomocí IČ nebo komunikace s rejstříky.


Příčina:

Společnost Microsoft v této aktualizaci ukončil podporu protokolu SMB v1, resp. 1.0, 1.1, 2.0. Pokud se spouští jakákoli síťová aplikace, která dále komunukuje s internetem, tato komunikace je blokována,

pokud je sdílená aplikace spouštěna ze serveru s protokolem sdílení souborů SMB 2.0 a nižším.

Toto omezení se týká veškerých aplikací, které se spouštějí přes lokální síť.


Řešení:

Problém je zp, kdy serverm

  • No labels