Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kódy DPH

Nově lze u kódu DPH zaškrtnout volbu "Neuvádět v rekapitulaci DPH na VF". Pokud bude tato volba u kódu DPH povolena, pak zápisy s tímto kódem nebudou vstupovat do rekapitulace DPH ve vydané faktuře a to ani do 0% sazby. Vhodné např.: pro položky pozastávek ve vydané faktuře. 

Controlling - Výsledovka po střediscích postup a srovnání s minulým obdobím

Modul Controlling, který obsahuje přehledy pro sledování hospodaření firmy, rozbor odběratelských vztahů a struktury jednotlivých účtů, sledování nákladového účetnictví a budoucího vývoje finanční situace firmy, byl doplněn o nový přehled. Obdobně jaké stávající lze i nový přehled filtrovat výběrem období, účtů, zakázek, středisek, obchodních partnerů a dalších kritérií.  Výsledovka po střediscích postup a srovnání s minulým obdobím sestaví účet 710 (tedy přehled nákladů, výnosů a jejich rozdíl) za jednotlivá střediska. Pro srovnání rozděluje údaje na sledované a minulé období. Údaje v přehledu jsou interaktivní tzn. dvojklikem program otevře hlavní knihu a detailně zobrazí, z čeho se údaj skládá. Přehled podporuje export do formátu MS Excel.

  • No labels