Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podvojné účetnictví

Pomocný konsolidační přehled

Firmy, které mají povinnost podávat Pomocný konsolidační přehled (dále "PKP"), jej nyní mohou nově vyplnit přímo v programu PREMIER a to v Daňové kanceláři. Je zde k dispozici čistý formulář PKP, který je zapotřebí ručně vyplnit dle metodického pokynu. Pro zjednodušení je ovládání stejné jako při práci v jiných přiznání k daňové kanceláři, jak jste již zvyklí. Prozatím se PKP nepředvyplňuje automaticky. Po sestavení PKP je možné jej vyexportovat v XML formátu a následně odevzdat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu). PKP slouží k získání informací potřebných pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku.

  • No labels