Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exporty

Modernizací prošel hromadný export dokumentů. Nově u hromadného exportu (pdf, doc,...) faktur (a dalších dokumentů) přibyl výběr, jak má být dokument vyexportován. K dispozici jsou dvě varianty exportu:

  • Vše do jednoho souboru - vyexportuje se jeden vícestránkový dokument.
  • Každý doklad do samostatného souboru - vyexportují se jednotlivé dokumenty.
  • No labels