Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Formulář, který si takto můžete vytisknout nebo exportovat, můžete použít pro ruční vyplnění a dále používat jako podklad pro výpočet mezd.

Nejde však o formát, který by vyhovoval legislativním požadavkům na evidenci docházky, pouze o pomůcku pro usnadnění zpracování mezd.


  • No labels