Importuje vydané faktury a zál. listy z XML souboru vygenerovaného systémem FAKTUROID. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.

Importují se záznamy do těchto agend:

  •  Vydané faktury
  •  Vydané zálohové listy
  •  Adresář partnerů

Nastavení

Nastavení je vždy nutné vyplnit celé.

Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.

Importovat do dokladové řady - pomocí ".." se zvolí dokladová řada, do které mají být doklady importovány.

Účtování položek - zde se vyplní účty z účtové osnovy pro jednotlivé sazby. 

Přiřadit středisko - pakliže se mají doklady přiřadit nějakému středisku, vyplní se zde.

Kódy DPH - dle odpovídajících sazeb.

Pokud se v XML souboru nenachází bankovní účet, převezme se z nastavení dané dokladové řady vydaných faktur.Po importu faktur je vždy potřeba provést jejich zaúčtování přes Kontrolu konzistence, tedy "Účetnictví - Deník - Všechny řady - Všechny dokladové řady" poté v horním menu "Deník - Kontrola konzistence - Kontrola VF/PF (za požadované období)- Nezaúčtované faktury" zobrazit detail pomocí">" a následně "Zaúčtovat".

  • No labels