Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Modul EET se uživatelům zobrazí až po správném nastavení dokladové řady pokladny k odesílání do EET.  Modul EET slouží pro snadnou kontrolu všech odeslaných a neodeslaných datových zpráv byl do aplikace implementován modul EET, který obsahuje detailní přehledy ohledně EET více zde.

  • Žádné štítky