Podle §20 ZoET musí poplatník v souvislosti s EET na účtence uvádět následující údaje (mimo jiné zákony stanovené údaje):

 • fiskální identifikační kód,
 • své daňové identifikační číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu,
 • pokud uživatel nemá povinnost uvádět na účtence FIK kód, je povinen na účtence uváděj svůj podpisový kód,
 • případně DIČ poplatníka, který jej pověřil k evidování tržby.


Všechny tyto údaje budou do základních tiskových sestav automaticky vloženy, po provedení upgradu. Údaje budou vytištěny pod tabulkou rekapitulace DPH (u různých sestav se toto může lišit). Pokud ovšem uživatelé využívají své tiskové sestavy, bude zapotřebí tyto sestavy upravit a údaje do nich přidat.

Přidat je lze zkopírováním příslušného pole ze základní tiskové sestavy tzn. vytvořením kopie základní sestavy, zkopírováním příslušného pole pomocí Ctrl+C a vložením do vlastní sestavy pomocí Ctrl+V.


Více informací ohledně úprav tiskových sestav naleznete zde, případně Vám pomůžou pracovníci hot-line.

 • No labels